Terapia rodzin

Rodzina jest czymś więcej niż sumą odrębnych jednostek żyjących pod jednym dachem, jest systemem społecznym charakteryzującym się sobie tylko właściwymi cechami i zasadami. Systemowa terapia rodzin opiera się na założeniu, że trudności w funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny nie tkwią w nich samych, lecz w ich wzajemnych relacjach.

W szerszym kontekście społecznym rodzina nie jest jedynym systemem, w ramach którego żyjemy. Są inne systemy np.: małżeński, rodzicielski, grup rówieśniczych, szkoły, miejsc pracy, środowiska lokalnego. Interakcje między systemami mają wpływ na funkcjonowanie każdej jednostki.

Terapia rodzin zajmuje się relacją i wzajemnym oddziaływaniem między rodzicami a dzieckiem, a także wpływem, jaki na zachowanie dziecka mają relacje między rodzicami.

Celem działań terapeuty rodzin jest wywołanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny zgodnie potrzebami i celami życiowymi jej członków.

Rodziny decydują się na terapię, kiedy ich dziecko przejawia problemowe zachowania w domu, izoluje się od rodziny, sprawia trudności wychowawcze w szkole, nagle robi się agresywne czy ucieka z domu. Często takie zmiany zachowania wiążą się z nagłymi wydarzeniami, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, na przykład: zmiana miejsca zamieszkania lub szkoły, rozwód rodziców, przewlekła choroba lub śmierć osoby bliskiej.

 • Zastosowanie terapii rodzin

  • problemy wychowawcze w szkole,
  • trudności w komunikowaniu się rodziców z dzieckiem,
  • ucieczki z domu,
  • zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia),
  • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia),
  • uzależnienia,
  • zaburzenia zachowania i emocji,
  • objawy depresyjne u członka rodziny,
  • kryzysy małżeńskie.

Jak wygląda spotkanie terapii rodzin?

Spotkane odbywa się w gabinecie terapeutycznym i ma charakter ściśle poufny. Wszystkie informacje, które uzyskuje terapeuta stanowią tajemnicę zawodową. Psychoterapia zaczyna się w momencie, gdy wszyscy członkowie rodziny ustalą i zaakceptują cel terapii. W sesjach terapeutycznych terapii rodzin może pracować dwóch terapeutów jednocześnie. W trakcie terapii może się okazać, że terapeuta dostrzeże potrzebę spotkania tylko z dzieckiem lub samymi rodzicami. Sesje rodzinne trwają 80 minut i odbywają się najczęściej raz na trzy tygodnie.